dane techniczne Drukuj
 

Specyfikacja techniczna

Przy??czenie do sieci

Napi?cie znamionowe 230 V ~
Cz?stotliwo?? sieci 50…60 Hz
Warto?? przy??cza 1 kVA

Formowanie impulsów

?adowarka 500 J /s
Napi?cie ustawne (intensywno??) 15…30 kV
Kondensator 0,1 µF*
Cewka pola magnetycznego 4,75 µH*
Roz?adowanie, warto?? szczytowa 2…4 A*
Podstawowa cz?stotliwo?? rezonansowa 200…230 kHz*
Cz?stotliwo?? zmodulowana 80 kHz …260 mHz
Czas impulsu 100…500 µs
G?sto?? przep?ywu w ?rodku cewki, warto?? szczytowa 40…84 mT (400…800 G)
Powtarzalno??, ustawiana 1…3 Hz
Czas dzia?ania, ustawiany 5…15 min.

Izolacja cewki pola magnetycznego

Napi?cie znamionowe izolacji 30 kV
Napi?cie kontrolne izolacji 65 kV DC 1 minuta

*(Niektóre warto?ci mog? si? ró?ni? do ± 20%)