zastosowania

SCHORZENIA , W KTÓRYCH NAJCZ??CIEJ STOSOWANA JEST NIEINWAZYJNA TERAPIA INDUKCYCYJNA 

ZAPALENIE STAWÓW

CHOROBY OCZU

ALERGIE

ZAPALENIE OSKRZELI

ZESPÓ? PRZEWLEK?EGO ZM?CZENIA

DEPRESJE

WSZYSTKIE RODZAJE ZAPALE?

CHOROBY KR?GOS?UPA

DOLEGLIWO?CI GASTRYCZNE

DNA MOCZANOWA

CHOROBY GINEKOLOGICZNE

CHOROBY SKÓRY

OPRYSZCZKI

ZAPALENIE NERWU KULSZOWEGO, TWARZOWEGO,

TRÓJDZIELNEGO

Z?AMANIA

MIGRENY

REDUKCJA BLIZN

CHOROBY NEUROLOGICZNE

OSTEOPOROZA

REUMATYZM

BÓLE WSZELKIEGO RODZAJU I PRZYCZYNY

URAZY SPORTOWE

PRZEWLEK?Y SZUM W USZACH

CHOROBY UK?ADU MOCZOWEGO

OPARZENIA

WSKAZÓWKA:

Nieinwazyjna terapia indukcyjna za  pomoc? aparatu w zale?no?ci od schorzenia, stosowana jest w praktyce samodzielnie lub jako leczenie dodatkowe

lekarz Szymon Woronko w trakcie pracy
lekarz Szymon Woronko w trakcie pracy

Image
przygotowanie do terapii
Image
ustawienia parametrów urzadzenia do terapii
Image
lekarz aplikuje terapię
Image
terapia astmy oskrzelowej
Image
terapia pourazowa ramienia
Image
Image
terapia pourazowa stawu kolanowego
Image
terapia stanów zapalnych zatok
Image
terapia obr?czy barkowej